Friday, October 14, 2011

Правила (нова верзија)

Правила:


  • Како прво прочитајте го ова. Нашата страна е создадена за математички задачи и за ништо друго. Може да има само задачи од категоријата математика. Не се дозволени раскази и реченици како: Ана и Вања се бркаат. 
  • Второ, вовед како да почнете да го читате нашиот блог. Ако имате гугл профил (Google Account) кликнете на копчето Следи го овој сајт (Follow this site), не е задолжително но сепак ние сакаме да видиме колку фанови и следачи имаме. Ако немате гугл профил не е проблем, пак можете да ги читате задачите.
  • Трето, однесување во сајтов. Има многу луѓе што се навредуваат. Во нашиот блог нема навредување. Сите коментари, е-маили и слично ке бидат избришани. Во блогов се добредојдени обожаватели на математиката, па дури и тие кој не се обожаватели на математиката кој ја мразат математиката. Луѓето што сакаат да вежбаат исто така се добредојдени. 
  • Четврто, информации за контакт. Вие сте во потреба да ни пратите пофалба, поплака, задача или само сакате да контактирате со нас? Или пак можеби грешка наша. Ако не исконтактирате ке ни биде драго што откривте наша грешка или пак друго што ни кажавте. Нашиот е-маил е matematickizadaci@hotmail.com. Ако не преку е-маил може преку коментар или слично.
  • Петто,предложување задача. Вие сакате да предложите задача? Може преку нашиот е-маил или преку коментар. При предложување задача текстот да биде без навреди и слични нешта. Грешните задачи ке бидат игнорирани, а точните ке бидат прифатени и објавени на нашиот сајт и во нашето онлине списание.

Предлог задачи

Здраво драги читатели,

Оваа објава е направена за предложување задачи.
Бидејки малку е потешко да се праќа преку е-маил пишете ја тука вашата задача. Ви благодариме за вашата доверба.

*Задачите што не се валидни или поинаку што не им е можно решението (неможат да се решат), нема да бидат прифатени. Задачите да бидат само од I одделение до V одделение. Како што ке поминуваат годините нашата страница ке биде поразвиена и поразвиена.
Правила:

  • Како што прочитавте задачите мораат да бидат точни за да се прифатени. 
  • Задачите се за од прво до петто одделение.
  • Содржината на задачите да не биде со навреди и слично.
За дополнителни правила прашајте преку коментар или преку е-маил.

Friday, September 30, 2011

Низи за II одделение

Еве неколку интересни низи:

А-Б-В-Г-А-Б-?
@-#-$-%-@-?
П-Ф-К-Т-Ќ-П-Ф-К-Т-?
1-2-3-4-5-1-2-3-?
21-22-23-24-21-?
0-1-2-3-4-0-?
*-*-*-*-*-?
ѕ-в-г-б-с-ѕ-в-г-б-?
Р-С-Т-Ќ-У-Ф-Р-С-Т-Ќ-У-?
9-8-7-6-5-4-3-2-1-9-?


На прашалниците треба да стојат одговори!
Се надевам дека ке ви се допаднат.

Натпреварот + и - Шампион се одложува!

Натпреварот + и - Шампион се одложува поради големата незаинтересираност!
Ке се направи кога ке биде погодно време за тоа!


Ви благодарам!

Tuesday, September 27, 2011

Контакт

Почитувани посетители,

Ве известуваме дека имаме е-маил.
Правилата ке се променат.
Предлози, задачи , пофалби и поплаки ке ни давате преку нашата е-маил адреса matematickizadaci@hotmail.com.
Сакате ли некој тест или нешто слично побарајте преку нашата е-маил адреса.


Ви благодариме за разбирањето!!

Натпревар + и - Шампион

Драги читатели,
Ве извесуваме дека натпреварот + и - Шампион ке се одржи сега на 27.09.2011. И секоја година ке се повторува. Ке има уште многу натпревари и забава. Ке бидете известени кога натпреварот ке заврши. Можете да го решите преку коментар.

Ви благодариме за присуството!

Име и Презиме:_______________________________________
Години:______________________________________________
Одделение:____________________________________________


1. Реши
589+965=      245+693=       
256+586=      522+963=
587+255=      699+333=
365+586=      896+214=
245+963=      586+214=
856+231=      210+856=

2. Илина има 856 лешници. Илија има 245 лешници повеќе од неа. Колку лешници имаат заедно?

Одговор_______________________________________________________

3. Реши:
(547+521)+321=
(856+966)+206=
(789+369)+357=

4.Ана има 856 цвекиња, Ива има 123. Колку цвекиња имаат заедно?

5. Реши
987-565=          456-329=
255-156=          589-321=
247-139=          256-127=
589-541=          321-211=
203-199=          578-239=
325-211=          256-124=

6.Ана има 456 цвекиња, а Ивана има 321 цвеке помалку. Колку цвеќиња имаат заедно?

7.Реши
(547-211)-111=
(956-156)-546=
(500-123)-156=

Резултатите ке можат да бидат објавени во некое списание *Математичар.
Ново*
Објавено првото списание Математичар!!
https://skydrive.live.com/?cid=7e1276866106f1e4#!/view.aspx?cid=7E1276866106F1E4&resid=7E1276866106F1E4%21105
Повеќе содржина во следното списание!

Monday, September 26, 2011

Задачи за 6 одделение во регионалниот натпревар 2006/2007

 1. Едно буре е наполнето со вода до
5
6
од својот волумен. Ако во бурето се налеат уште 10 литри
вода, бурето ќе се дополни до
7
8
од својот волумен. Колку литри вода собира бурето?
2. Одреди ги сите можни вредности на цифрите a и b , така што производот на броевите 54a и
63 1b да е делив со 12.
3. Во едно училиште се запишани 180  момчиња и 192  девојчиња.  Од нив се формирани
паралелки со еднаков број на ученици, така што бројот на момчиња во секоја од паралелките е еднаков.
Во училниците каде ја посетуваат наставата има најмногу по 40  столчиња.  По колку момчиња и
девојчиња има во секоја од паралелките?
4. Нека е даден рамнокракиот триаголник ABC,  каде AB CB = ,  со основа AC cm = 10 .  Низ
средината D на кракот AB повлечена е нормала n на кракот AB која го сече кракот CB во точката E. Ако
периметарот на триаголникот ABC е 40cm, пресметај го периметарот на триаголникот AEC.
5. Одреди го аголот во триаголникот кој е за 20% помал од аголот меѓу симетралите на другите
два агли на триаголникот