Monday, September 26, 2011

Избор на задачи - Кенгур 2006 3 и 4 одделение

  1. Вредноста на изразот 2*0*0*6+2006 е:
  2. Роденденот на Кате беше вчера. Утре е четврток.Во кој ден бил роденденот на Кате?
  3. Иво играл пикадо. Имал десет стрелки. За секој погодок во центарот добивал плус две стрелки.Иво фрлил вкупно 20 пати.Колку пати погодил во центарот?
  4. Ако во еден месец има 5 понеделници во тој месец неможе да има...
* Задачите се со заокружуцвање. Но тука не се има претставено тоа

No comments:

Post a Comment