Tuesday, September 27, 2011

Натпревар + и - Шампион

Драги читатели,
Ве извесуваме дека натпреварот + и - Шампион ке се одржи сега на 27.09.2011. И секоја година ке се повторува. Ке има уште многу натпревари и забава. Ке бидете известени кога натпреварот ке заврши. Можете да го решите преку коментар.

Ви благодариме за присуството!

Име и Презиме:_______________________________________
Години:______________________________________________
Одделение:____________________________________________


1. Реши
589+965=      245+693=       
256+586=      522+963=
587+255=      699+333=
365+586=      896+214=
245+963=      586+214=
856+231=      210+856=

2. Илина има 856 лешници. Илија има 245 лешници повеќе од неа. Колку лешници имаат заедно?

Одговор_______________________________________________________

3. Реши:
(547+521)+321=
(856+966)+206=
(789+369)+357=

4.Ана има 856 цвекиња, Ива има 123. Колку цвекиња имаат заедно?

5. Реши
987-565=          456-329=
255-156=          589-321=
247-139=          256-127=
589-541=          321-211=
203-199=          578-239=
325-211=          256-124=

6.Ана има 456 цвекиња, а Ивана има 321 цвеке помалку. Колку цвеќиња имаат заедно?

7.Реши
(547-211)-111=
(956-156)-546=
(500-123)-156=

Резултатите ке можат да бидат објавени во некое списание *Математичар.
Ново*
Објавено првото списание Математичар!!
https://skydrive.live.com/?cid=7e1276866106f1e4#!/view.aspx?cid=7E1276866106F1E4&resid=7E1276866106F1E4%21105
Повеќе содржина во следното списание!

No comments:

Post a Comment