Friday, September 30, 2011

Натпреварот + и - Шампион се одложува!

Натпреварот + и - Шампион се одложува поради големата незаинтересираност!
Ке се направи кога ке биде погодно време за тоа!


Ви благодарам!

No comments:

Post a Comment