Friday, September 30, 2011

Низи за II одделение

Еве неколку интересни низи:

А-Б-В-Г-А-Б-?
@-#-$-%-@-?
П-Ф-К-Т-Ќ-П-Ф-К-Т-?
1-2-3-4-5-1-2-3-?
21-22-23-24-21-?
0-1-2-3-4-0-?
*-*-*-*-*-?
ѕ-в-г-б-с-ѕ-в-г-б-?
Р-С-Т-Ќ-У-Ф-Р-С-Т-Ќ-У-?
9-8-7-6-5-4-3-2-1-9-?


На прашалниците треба да стојат одговори!
Се надевам дека ке ви се допаднат.

No comments:

Post a Comment